ಅಭಿನಂದನೆಗಳು…

0
961

shankar.p. 1

ಈ ಭಾರಿಯ ಬೈಂದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ  ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.