ಅಭಿನಂದನೆಗಳು…

0
1386

suresh.b.1

ಈ ಭಾರಿಯ ಶಿರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್ ಬಟ್ವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.