ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?!

2
2082

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಭಾಷ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ !
ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (11) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (2) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)

BG 2014a

Dear Respectful Readers;

Thanks again for your enormous support for the redesigned byndoor.com

We are trying our best to cover every happening in & around Byndoor and striving hard to present you the happenings of the District & beyond; well in time.

Few pages in the site are yet to be updated. We are now collecting data and also request you to email us the available information so that we can compile & publish.

Embedded in the Site Menu ‘Forum’ is the ‘Blog’ which is open for your views & talents. Please send your article to editor@byndoor.com or beeji2001@gmail.com

http://www.byndoor.com/category/byndoor-blog/

It is like shooting in the dark if you don’t interact with us!. Your feedback is like Oxygen which helps us to self motivate us!.

ಇದು ಗೊತ್ತಾ?:

ಬೈಂದೂರ್.ಕಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ ಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಎರಡು ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿಗಳಿವೆ!

a) ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ  ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಶಭಾಷ್ (0) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)

b) ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (comments) ಬರೆಯ ಬಹುದು! …

Your comments

(Your email address will not be published.)

  • Name (required)

  • Mail (required)

( will not be published )

ಆದರೆ ಅಶ್ಚರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತಿಲ್ಲಾ!! – ಯಾಕೆ ಸಾರ್?. ಈಗ ಮಾಡಿ!!. ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ!!

ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಓದುಗಾರರು ಬೈಂದೂರು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರಿಂದ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಾಗಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರುವ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪದೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ….

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಭಾಷ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ !
ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (11) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (2) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)

B.G.Mohandas (ಬೀಜಿ)

B.G.Mohandas; M.Pharm FAGE DBM Founder ; GulfKannadiga.com & Kannadigaworld.com; kollur.com, devadiga.com & byndoor.com | Formerly Head of Pharmacy at Gulf Medical University, Dubai & Professor KMC Manipal