ಜೇಸಿಐ ಬೈಂದೂರು ಸಿಟಿ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಯೋಜಿತ ಜೇಸಿರೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಜೇಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಬಿ.ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

0
183

ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (0) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)

ಜೇಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಬಿ.ಕೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೆಸಿಐ ಬೈಂದೂರು ಸಿಟಿಯ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಯೋಜಿತ ಜೇಸಿರೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (0) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)