ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ()ಆಲೂರು1

0
132

ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (0) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)

ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆಲೂರು ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ 100 ಮೀ, 400ಮೀ. 600ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ. ಆಯುಷ್ ಉದ್ದಜಿಗಿತ ಪ್ರಥಮ, 100ಮೀ ತೃತೀಯ, ಕಿರಣ್ 200 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಥಮ, 400 ಮೀಟರ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಕೌಶಿಕ್ 80ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ, 200ಮೀಟರ್ ದ್ವಿತೀಯ, ನಯನ 80ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಉದ್ದಜಿಗಿತ ದ್ವಿತೀಯ, ಗಗ£ À600 ಮೀಟರ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಮರ್ಥ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, 4×100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ 400ಮೀ 600ಮೀ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಪ್ರಥಮ, ರಿತೇಶ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಅಂಕಿತಾ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ, ದೀಕ್ಷಾ 400ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಲತಾ ಹರ್ಡಲ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, 600ಮೀಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ, ಸೌಮ್ಯ ಹರ್ಡಲ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ, ಮನ್ವಿತಾ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (0) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)