ಬೈಂದೂರು ದರ್ಗಾದ ಉರೂಸ್‌ ಸಮಾರಂಭ

0
85

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಭಾಷ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ !
ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (2) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (2) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)

ಬೈಂದೂರು : ವರ್ಷಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಹಝ್ರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗುಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶ್ಹಾ ಸಾಬಿರಿ ಚಿಶ್ತಿ (ರ.ಅ) ಅವರ ದರ್ಗಾದ ಉರೂಸ್‌ ಸಮಾರಂಭವು ನಡೆಯಿತು.

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಭಾಷ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ !
ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (2) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (2) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)