ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

1
2498

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಂತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರು ಓರ್ವ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ,ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಿತ ನಾಯಕ  ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ  ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.